O konkursie

Celem konkursu jest zachęcanie do systematycznej nauki i pogłębiania wiedzy, promowanie zasad zdrowej rywalizacji, promowanie idei konkursu, jako środka umożliwiającego uzewnętrznienie własnego potencjału, promowanie 70 - lecia istnienia ZZDZ oraz uświetnienie rocznicy 90-lecia ZDZ Katowice.

Rejestracja do konkursu będzie trwała od 1 lutego 2016 r. do 6 kwietnia 2016 r. Do rejestracji wymagany jest kod konkursowy, który będzie udostępniony przez sekretariat szkoły.

Konkurs odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00.